Beeldende Kunst en Vormgeving

panorama 700 compleet

1en2

Passage

De ruimten in het Langhuis zoals we die nu kennen zijn een residu van interne veranderingen door de eeuwen heen. De wanden herbergen tal van tekenen die verwijzen naar voorgaande indelingen. In de tentoonstelling PASSAGE heeft Brechtje Horsten deze ruimten gereconstrueerd en geherinterpreteerd. Het opgespannen papier wekt echter de suggestie van gedrapeerde lakens over ongebruikte meubelen. Daarmee laat deze verstilde verzameling je gissen naar zijn oorspronkelijke compositie.

www.langhuis.nl