Beeldende Kunst en Vormgeving
Inzending voor “Lippenstift voor de stad”.
In samenwerking met Hans Smolenaers, Liesbeth Jongebloed en Hendrikje Horsten


Arnhem Kiemt!
Het terrein van Bartok-locatie is afgesloten. Niemand ziet dat planten omhoog schieten en regen en wind hun sporen nalaten. Tijd om het braakliggende terrein open te stellen en te laten zijn wat het is: een plek vol onvermoede mogelijkheden, levend, en aan veranderingen onderhevig.Inzamelweekenden
We nodigen Arnhemmers uit om tijdens de inzamelweekenden hun overbodige stoeptegels in te leveren. Hiermee leggen we paden die de contouren volgen van het opgeschorte bouwproject.
Straten en plekken worden met elkaar verbonden. Nieuwe looproutes leggen zich vast in het geheugen van de bezoekers.

Pioniersvegetatie
De plekken waar de gebouwen komen, laten we aan de natuur over. Pioniersvegetatie zal uitgroeien tot een wilde tuin. Via www.arnhemkiemt.nl en de app(licatie) voor smartphones kun je zien welke plantsoorten ontkiemen op de verschillende bouwkavels *. Eigen observaties kun je delen op de website. Voor digibeten ontwikkelen we de plantengids ‘Arnhem Kiemt!’. De vegetatie en het tegelpatroon zal uitgroeien tot een levende maquette.

Groeicyclus
Als de bouw start, betekent dit niet het einde. De zaden, dieren en stoeptegels worden verplaatst naar een volgend braakliggend terrein in Arnhem. En een nieuwe cyclus begint…

*Door de mogelijkheid tot een ‘ontheffing op de Flora- en Faunawet’ hoeft een projectontwikkelaar niet bang te zijn voor de komst van bijzondere soorten flora en fauna.

 

 

Arnhem kiemt!

Inzending voor “Lippenstift voor de stad”. In samenwerking met Hans Smolenaers, Liesbeth Jongebloed en Hendrikje Horsten Arnhem Kiemt! Het terrein van Bartok-locatie is afgesloten. Niemand ziet dat planten omhoog schieten en regen en wind hun sporen nalaten. Tijd om het braakliggende terrein open te stellen en te laten zijn wat het is: een plek vol